Monthly Archives: December 2011

UCUG.nl meeting update

Frederik Lefevre van de Gemeente Nieuwegein, waar Lync volledig wordt gebruikt voor telefonie, komt vertellen hoe ze de implementatie gedaan hebben en hoe Lync door de eindgebruikers opgepakt is.

Verder zullen we nog een tweetal sessies hebben, ook met Lync als thema, die wat meer de diepte ingaan. Updates hierover op de UCUG.nl website.